Hieronder treft u enkele  regels/richtlijnen aan die ik in de praktijk hanteer. Wanneer u vragen heeft over uw behandeling of deze regels/richtlijnen ben ik altijd bereid deze te beantwoorden.

  • Duur Sessie: Een sessie duurt 45 minuten. (en 15 minuten administratietijd)
  • Tijdstip van bellen: De praktijk is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur  tot 17.00 uur.  U kunt altijd bellen, het antwoordapparaat wordt geregeld afgeluisterd.  Ik bel u, indien mogelijk, dezelfde dag nog terug.
  • Afmelding bij verhindering:  Indien u niet in staat bent een afgesproken behandeling na te komen en u heeft dit niet of niet tijdig (tenminste 24 uur van te voren) afgezegd, komen de kosten van de gemaakte afspraak voor uw rekening.
  • Verwijzing  Voor verzekerde zorg is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze kunt u meenemen naar het eerste gesprek.
  • Wijze van betalen:  Onder informatie/tarieven staan de kosten. U krijgt van mij per mail of post een rekening toegestuurd indien de behandeling niet valt onder verzekerde zorg of ik met uw verzekeraar geen contract heb. 
  • Dossiervorming: Uw gegevens worden opgenomen in het cliëntendossier. Dit dossier wordt gedurende 15 jaar bewaard, zodat bij een volgende aanmelding daarop kan worden teruggegrepen. U kunt als cliënt echter schriftelijk verzoeken om vernietiging hiervan. Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand tot de gegevens toegang heeft.
  • Beroepsgeheim: Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat nooit zonder uw toestemming aan derden informatie over u gegeven wordt.  Als het gaat om rapportage naar huisarts of bedrijfsarts of om een doorverwijzing naar een andere behandelaar, mag deze informatie alleen gegeven worden als u eerst daarvoor  toestemming heeft gegeven.  U kunt  altijd inzage in deze informatie  krijgen alvorens het wordt verzonden.
  • Privacystatement: Klik hier voor meer informatie over hoe er binnen de praktijk met uw gegevens wordt omgegaan.
  • Klachtenprocedure: Met ingang van 2017 wordt een nieuwe klachten-en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en gescheillen in de zorg (Wkkgz). Bij klachten kunt u contact opnemen met mij of met de klachtenfunctionaris van de LVVP.  Meer en uitgebreidere informatie kunt u hier lezen of vinden op de website van de LVVP (www.lvvp.info)
 

Tarieven