Werkwijze

Aanmelding: 

Aanmelding kan via de telefoon en via een email. Als er een afspraak is gemaakt, stuur ik een bevestiging van de afspraak per mail met daarin de benodigde informatie over verwijzing, verzekering en adresgegevens.  Ik stuur u dan link naar een aanmeldformulier, zodat u uw gegevens kunt invullen. 
Om te kijken of er sprake is van verzekerde zorg, wordt er veelal gebruik gemaakt van een screeningsvragenlijst. Na de intake start meteen de behandeling. 

Intake-gesprek en vervolg...

In het eerste gesprek wordt geprobeerd duidelijkheid te verkrijgen over de  klachten, u kunt uw verhaal vertellen en aangeven waaraan u wilt werken. Tijdens het eerste of het tweede gesprek wordt samen met u afgesproken wat u wilt bereiken met de behandeling en ik kan uitleg geven wat de werkwijze is. Wanneer deze werkwijze u aanspreekt worden vervolgafspraken gemaakt. 
Soms krijgt u een aantal vragenlijsten mee naar huis of toegestuurd per mail, met het verzoek ze in te vullen, op te sturen of de volgende keer mee te nemen. Deze vragenlijsten zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw klachten, manier van probleemoplossen en uw persoonlijkheid, zodat de behandeling daar beter op afgestemd kan worden.
Aan het begin, tijdens en/of aan het einde van de behandeling zal ik u verzoeken een zg. ROM lijst in te vullen. Deze is bedoeld om de voortgang van de behandeling te monitoren.
Om vast te stellen over er sprake is van verzekerde zorg is het voor de psychologen verplicht een diagnose te stellen. 

Omdat goed overleg met de huisarts belangrijk is, stel ik de huisarts op de hoogte als u bij mij in behandeling bent. Aan het einde van de behandeling stuur ik hem/haar de resultaten toe, uiteraard alleen als u mij hiervoor toestemming geeft. In overleg met u kan tussendoor overleg met de huisarts nodig zijn.
 

Het opbouwen van een goede relatie psycholoog-client
is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de behandeling. Het is een samenwerking waarin geprobeerd wordt om efficient en effectief de problematiek te verminderen of op te lossen. Daarbij kan het goed zijn om tussen de sessies door contact te hebben, oefenopdrachten of informatie door te geven etc. Dit wordt Ehealth genoemd. Dus eHealth kan onderdeel uitmaken van de behandeling. 
 

Het kan nodig of nuttig zijn een naaste mee te nemen naar een sessie. Dit gaat uiteraard in overleg . 
In de behandeling wordt vooral gebruik gemaakt van technieken uit de oplossingsgerichte therapie en cognitieve (gedrags)therapie. Wanneer er sprake is van een onverwerkt trauma of een andere ingrijpende gebeurtenis is EMDR de behandelmethode die ingezet kan worden. Dit helpt goed bij het verwerken van nare gebeurtenissen. 
 
 
 
Afspraak maken

 

T 055 3550955
E info@wietsketieskens.nl

Inloggen op de clientenlogin

      
Laatste Nieuws
 
Gevolgen coronavirus voor de praktijk
Lees meer
Ook in 2020 alleen een contract met Zilveren Kruis
Lees meer